معجزه درمان هومیوپاتی

آبان ۱۳, ۱۳۹۷

درمان حقیقی

سخنی با درمان جویان درمان جوی عزیز از آنجایی که انسان به عنوان شاهکار خلقت ، مجموعه پیچیده ای از بخش‌های مختلف مانند جسم ، روان و ذهن و … می‌باشد و تمام این بخش‌ها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر دارند ، بنابراین رعایت نکردن اصول صحیح زندگی منجر به بروز ناخوشی می‌شود و برعکس اگر با […]